جهک بر این باور است که برای فراخوانی عموم به مطالعه، نقد مکتوب و ثبت گزارش تخصصی از رویدادهای مرتبط ضروری است. به همین منظور از پاییز ۹۳ گروه نویسندگی جهک آغاز به کار نموده است تا نیروهایی متخصص در زمینه‌های گزارش، خبر و مقاله، ویرایش، تألیف مقاله، معرفی کتاب و نقد ادبی تربیت نماید. از آن زمان تا کنون ۴ دوره آموزش تخصصی برای نیروهای داوطلب برگزار شده است که بخشی از آثار آن‌ها به طور مرتب بر روی قسمت‌های مختلف سایت جهک قرار می‌گیرد.