اگر خواندن، بهترین راه است برای شناخت آدم‌ها، فرهنگ‌ها و سرزمین‌ها؛

اگر چاره‌جویی برای مشکلات اجتماعی و رسیدن به توسعۀ پایدار راهی ندارد جز مطالعه و آشنایی با اندیشه‌ها و نظرات اندیشمندان و نیز تمرین همکاری و مشارکت؛

پس تلاش برای لذت بردن از کتابخوانی ضرورتی انکارناپذیر است.

مدرسه نهادی نیرومند است، شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور که جمعیت قابل توجهی را در نقش‌های دانش آموز، معلم، معاون، مدیر، والدین، دفتردار و . . . در خود جای می‌دهد. نقش مدرسه را در شکل دادن به عادت‌ها و ویژگی‌های فردی نمی‌توان نادیده گرفت.

به عدد 16000 فکر کنید. 16000 ساعت، زمان اندکی نیست.

هر دانش آموز ایرانی در دوازده سال تحصیل 16000 ساعت در مدرسه می گذراند!

آیا ما در 12 سال تحصیل مدرسه‌ای همۀ آنچه را که می‌بایست یادگرفتیم؟

آیا مهارت‌های لازم را برای زندگی اجتماعی و رسیدن به اهداف آموختیم؟

آیا مدرسه سهم خود را در کتابنَخوانی ایرانیان می‌بیند؟

جهک از سال 1392 یک “ماراتنِ کتابخوانی در چند مدرسۀ تهران برگزارکرده و اینک شما معلمان، مدیران و اولیا را به یاری می‌طلبد. تجربه به ما نشان‌داده که می‌توان بی آنکه برنامه‌های درسی آسیبی ببیند، انگیزۀ خواندن را در دانش آموزان پدیدآورد. اگر معلم یا کتابدار هستید و دوست دارید همراه کودکان و نوجوانان کتاب بخوانید و فعالیت کنید، با ما تماس بگیرید.

جهک بخش ويژه‌اي از فعاليت‌هاي خود را به آموزش معلمانی اختصاص داده‌است که می‌کوشند با دانش‌آموزان کتاب بخوانند. بخشي از اين فعاليت‌ها عبارتند از:

  • برگزاري کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
  • برگزاری نشست‌های همخوانی برای معلمان
  • تأليف و ترجمۀ مقالات تخصصي
  • راهنمایی معلمانی از سراسر کشور