نویسنده: آکیکو میاکوشی ناشر: فاطمی، کتاب طوطی گروه سنی: ب  36صفحه امروز برف زیبایی آمده و همۀ جنگل سفید شده‌است. من …