فریبا اقدامی، 19 مهر96 زمستان 95 است یا بهار 96؟ نمی‌دانم. در یک کلاس کتابخوانی که همه متأهل و غالباً …