26 آبان 1394، همایش تقدیر از مروجان کتاب لیلا ضیا قرار بود 7:30 در محل حاضر باشیم. طبق محاسبات زمانی …

    ماراتن کتابخوانی جهک برای سومین سال در مدارس شهر تهران برگزار خواهد شد. در این طرح دانش­ آموزان در یک …

    یاسمن تمجیدی 20 شهریور 1394  اين روزها در نشست های كتابخوانى جهك خبرهاى تازه اى ست. یک ماه است كه …

    «جریان همخوانی کتاب» (جَهَک) سازمانی مردم­‌نهاد است که از بهار 1391، با هدف توسعه‌ی فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهی اجتماعی …