در این نشست‌ها که با هدف ترویج کتابخوانی در میان دانشجویان در دانشگاه­ها طراحی شده‌است، یک داستان کوتاه منتخب بلندخوانی می‌­شود و سپس گفتگویی پیرامون آن شکل می‌گيرد و هدایت می‌گردد. در این نشست‌ها دانشجویان با مبانی نقد ادبی به طور عملی آشنا می‌شوند.

این نشست‌ها تاكنون در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده­‌است.