زمان اجرای دوره نخست: آغاز اسفند 92 تا پایان اردیبهشت 93 (3 ماه)

زمان اجرای دوره دوم: میانه آبان 93 تا پايان ارديبهشت 94

با توجه به نقش مدارس در شکل‌دهی عادات و ویژگی‌های فردی، جهک تلاش می‌کند با همراهی و مشارکت معلمان مدارس، راهکارهایی پیشنهاد دهد که در یک بازه‌ی زمانی معین، دانش‌آموزان به خواندن کتاب‌های غیردرسی مناسب، ترغیب و در این روند راهنمایی شوند تا بی‌آنکه برنامه‌های درسی آسیبی ببیند، انگیزه‌ی خواندن در آن‌ها ایجاد گردد. در این فرایند یاری رساندن به تهیه‌ی کتاب برای مناطق محروم و کم‌بضاعت، برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای بالا بردن توانایی آموزگاران در هدایت دانش‌آموزان و ترجمه‌ی مقالات تخصصی نیز در دستور کار جهک قرار دارد.

در دوره اول اجرای این طرح، با همراهی سه مدرسه در تهران و رصد و ثبت دقیق، 320 دانش آموز توانستند در مدت 90 روز در مجموع بیش از نيم ميليون صفحه غیردرسی بخوانند. این طرح در سال تحصیلی جاری در هشت مدرسه به اجرا گذاشته شد و همچنان در محدوده استان تهران در حال گسترش است.