اگر نتوانی خوب بنویسی، نمی توانی خوب فکر کنی. اگر نتوانی خوب فکر کنی، بقیه به جایت فکر خواهند کرد.

اسکار وایلد

جهک بر این باور است که برای فراخوانی عموم به مطالعه، نقد مکتوب و ثبت گزارش تخصصی از رویدادهای مرتبط ضروری است. به همین منظور از پاییز ۹۳ گروه نویسندگی جهک آغاز به کار نموده است تا نیروهایی متخصص در زمینه‌های گزارش، خبر و مقاله، ویرایش، تألیف مقاله، معرفی کتاب و نقد ادبی تربیت نماید. از آن زمان تا کنون ۴ دوره آموزش تخصصی برای نیروهای داوطلب برگزار شده است که بخشی از آثار آن‌ها به طور مرتب بر روی قسمت‌های مختلف سایت جهک قرار می‌گیرد.

امروز: س 03 05 96