هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد. دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند.

آلفرد کاپو

در این نشست‌ها که با هدف ترویج کتابخوانی در میان دانشجویان در دانشگاه­ها طراحی شده‌است، یک داستان کوتاه منتخب بلندخوانی مي­شود و سپس گفتگویی پیرامون آن شکل مي­گيرد و هدایت می‌گردد. در این نشست‌ها دانشجویان با مبانی نقد ادبی به طور عملی آشنا می‌شوند.

این نشست‌ها تاكنون در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده­است.

امروز: س 03 05 96