هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد.

سنت فرانسیس

زمان اجرا: ابتدای خرداد 91 تا کنون

در این نشست­های نقد و بررسی کتاب که هر هفته برای اعضای جهک برگزار می‌گردد، ضمن تمرین شیوه‌های مختلف نقد یک اثر مکتوب، برای هر یک از آثار خوانده شده (متناسب با محتوا و پیشینه‌ی آن) یک «بسته‌ی کتاب[1]» توليد و فراهم می‌شود که به نوعی راهنمای خواندن و راهگشاي تحليل و درک بهتر اثر برای ديگر علاقمندان است. گفتنی ست این بسته‌های کتاب برای نخستین بار در کشور، با هدف تعمیق تجربه‌ی کتابخوانی براي کتابخوانان حرفه‌ای و راهنمایی برای کتابخوانان تازه‌کار (به صورت فردی یا گروهی) توسط اعضای داوطلب این سازمان تهیه شده‌اند. این نشست‌ها از آغاز تأسیس جهک به صورت هفتگی و پیوسته برگزار شده‌اند و همچنان ادامه دارند.

امروز: س 03 05 96