اگر نتوانی خوب بنویسی، نمی توانی خوب فکر کنی. اگر نتوانی خوب فکر کنی، بقیه به جایت فکر خواهند کرد.

اسکار وایلد


سازمان­های مردم ­نهاد نقشی اساسی در فرایند توسعه دارند و نوآورانه در خدمت اجتماع هستند. این نهادها غیردولتی، غیرتجاری، داوطلبانه و خودگردانند و ارتباطی نزدیک با جامعه برقرار می­کنند و تنها با حمایت­های مردمی قادر به ادامه‌ی راه هستند. برای هر نوع همکاری با گروه جهک به ایمیل info@jahak.ir و یا صفحه ی فیس بوک ما مراجعه کنید.

امروز: س 03 05 96