تخیل کردن، نوعی از شجاعت است.

بیل کندی

نویسنده: دیوید مک کی
ناشر: فاطمی(کتاب طوطی)
گروه سنی: کودک (8 تا 10 سال)
معرف: فریبا اقدامی
تعداد صفحه: 40

شش مرد دنیا را زیرپا می‌گذارند تا مگر در سرزمینی بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. آنها بالاخره به سرزمین دلخواه می‌رسند و با کار و زحمت بسیار روزبه‌روز ثروتمندتر و قدرتمندتر می‌شوند، اما ترس از دشمن به جانشان می‌افتد و تصمیم می‌گیرند که... تصاویر ساده، جذاب و خاص مک کی کتاب را به‌یادماندنی ساخته و داستان مثل آب روان، روشن و شفاف، حرف خود را با ما درمیان می‌گذارد؛ داستانی دربارۀ ترس و حرص، مدارا، صلح و ماجرای بشر بر کرۀ خاک.

امروز: س 03 05 96