سازمان­های مردم ­نهاد نقشی اساسی در فرایند توسعه دارند و نوآورانه در خدمت اجتماع هستند. این نهادها غیردولتی، غیرتجاری، داوطلبانه و خودگردانند و ارتباطی نزدیک با جامعه برقرار می­کنند و تنها با حمایت­های مردمی قادر به ادامه‌ی راه هستند. برای هر نوع همکاری‌ها با گروه جهک به ایمیل info@jahak.ir و یا صفحه ی اینستاگرام ما مراجعه کنید.