جهک بر این باور است که برای فراخوانی عموم به مطالعه، نقد مکتوب و ثبت گزارش تخصصی از رویدادهای مرتبط …

    در این نشست‌ها که با هدف ترویج کتابخوانی در میان دانشجویان در دانشگاه­ها طراحی شده‌است، یک داستان کوتاه منتخب بلندخوانی …

    زمان اجرا: دی ماه 91 تا دی ماه 92 هدف از اجرای این طرح افزایش آمار کتابخوانی در شهر، معرفی …

    زمان اجرا: ابتدای خرداد 91 تا کنون در این نشست­های نقد و بررسی کتاب که هر هفته برای اعضای جهک …

    اگر خواندن، بهترین راه است برای شناخت آدمیان، فرهنگها و سرزمینها؛ اگر چاره جویی برای مشکلات اجتماعی و رسیدن به …

    «جریان همخوانی کتاب» (جَهَک) سازمانی مردم­‌نهاد است که از بهار 1391، با هدف توسعه‌ی فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهی اجتماعی …