گروه نويسندگی جهک از پاييز 93 تاکنون چندین دوره آموزش تخصصی برای نيروهای داوطلب برگزار کرده‌است. بخشی از تولیدات این کارگاه‌ها …

    در این نشست‌ها که با هدف ترویج کتابخوانی در میان دانشجویان در دانشگاه­ها طراحی شده‌است، یک داستان کوتاه منتخب بلندخوانی …

    زمان اجرا: دی ماه 91 تا دی ماه 92 در اين طرح يک کتاب با توجه به معيارهايی مثل: ارائۀ …

    همخوانی‌های جهک هفتگی‌ست و هر هفته در روز و ساعت مشخص اتفاق می‌افتد. اين نشست‌ها از بهار 91 تاکنون جریان …

    اگر خواندن، بهترین راه است برای شناخت آدم‌ها، فرهنگ‌ها و سرزمین‌ها؛ اگر چاره‌جویی برای مشکلات اجتماعی و رسیدن به توسعۀ …

    «جریان همخوانی کتاب» (جَهَک) سازمانی مردم­‌نهاد است که از بهار 1391، با هدف توسعه‌ی فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهی اجتماعی …