"هویت" با زبانی ساده و روان، درگیری ها، ملال ها و احساسات انسان معاصر و گاه حتا بی هویتی او …

    «گریه نکن خواهرم٬ در خانه‌ات درختی خواهدرویید٬ و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر …

    فارنهايت ٤٥١ دنياي متفاوتي را توصيف مي كند كه در آن ارزش هاي جامعه بشري وارونه شده اند، روابط انسان‌ها …

    اینجا هیچ محدودیتی وجود ندارد، نه در زمان و نه در مکان؛ گویی همانند یک خواب پرهیجان صبحگاهی ست. بهتر …