نویسنده: کاترین پترسون

گروه سنی: نوجوان

ناشر: پیدایش

288 صفحه

سارا لوییز می‌خواهد فقط برای یک­بار هم که شده، دور از سایۀ خواهر دوقلویش، کارولین، برای خودش جایگاهی داشته باشد. کارولین اصلاً آدم بدی نیست، تنها به لطف توجه دیگران آموخته تا از آنچه در اختیار دارد؛ از زیباییش، هنرش و مهم‌­تر از هر چیز از بودنش لذت ببرد. او روزهایش را با شادی سپری می‌کند و بی‌آنکه بداند تک­‌تکِ چیزهایی را که سارا به آن‌ها دلبسته، تصاحب می‌کند. سارا با وحشت اولین گام را برمی‌دارد، اما وقتی به راه افتاد دیگر هیچ‌چیز جلودار او نیست…