زمان­‌هایی در زندگی هست که بر پل لرزان تردید راه می­‌روی و در مِهِ ندانستن، نه مقصد را می­‌بینی و نه ته دره را!
برای روشن شدن ماجرا، برای اطمینان، سؤال­‌هایی هست که یا باید اکنون خودت از خودت بپرسی، یا بگذاری تا روزی دست­‌های روزگار، تیغ مشکلاتش را بر گلویت بگذارد و جواب‌ها را به زور از تو بیرون بکشد!

هیچ چیز تا ابد برجا نمی‌ماند. پروژه‌ای که سراسر سال روی آن کار کرده‌اید، مثل برق تکمیل و فراموش می­‌شود. روزی خواهید رفت، همراه فرزندان و فرزندانِ فرزندانتان… اندیشه­‌هایی از این قبیل می­‌توانند به راه و روش زندگی ما شکل دهند. آیا گذرا بودن مسئله است؟ مهمترین مسائل حوزۀ اخلاق به نحوۀ رفتار ما با دیگران مربوط می­‌شود. آیا کشتن همواره غلط است؟ آیا دروغ نگفتن همواره درست است؟”…