این کتاب مصور که با کاغذهای گلاسه و رنگی چاپ شده، داستان پسری ست که پس از مرگ پدر حس تنهایی و خشم دارد و در مدرسه و محله گرفتار پسری قلدر است. او داستانی می‌نویسد دربارۀ پسری وحشی که در خرابه‌های کلیسایی زندگی می‌کند و راحت آدم و جانور می‌کشد و خشن و نترس است. این کتاب برای گفتگو در باب عبور از سختی‌ها و قدرت جادویی واژه‌ها انتخاب مناسبی ست و بخش‌هایی که به وحشی و شکارها و حرکاتش پرداخته هیجانان‌گیز و وهم‌آلود. نقاشی‌های کتاب هم بسیار متناسب و چشمگیر است و بر جذابیت داستان افزوده.