اُکُنکو مرد غول بیابانی ست که در 18 سالگی یک غول بیابانی دیگر را زمین زده. نبرد آنها به اعتقاد ریش‌سفیدها بعد از درگیری هفت شبانه‌روزیِ بانیِ شهر و روح ناآرام، سهمگین‌ترین نبرد بوده. این رمان افریقایی شرح زندگی اکنکو ست و مردمان قبیله‌اش و پُر است از الهه‌ها و خدایانی که زندگی و مرگ مردم را رقم‌می‌زنند. زبان نرم و روان اچه بی به کمک خرده‌روایت‌ها و افسانه‌ها، تصویری روشن می‌سازد از خرافات، سنت‌ها و آداب زندگی در قبیله‌ای در کرانۀ شرقی رود نیجر و نزاع فرهنگ سنتی بومیان با استعمارگران در سال‌های پایانی قرن نوزدهم. و اکنکو با همۀ خشونت‌هایش در برابر این تازه‌واردان غربی آچمز می‌ماند.