نویسنده: میریام پرسلر

مترجم: مژگان کلهر

ناشر: پیدایش

240 صفحه

تا حالا برایت پیش آمده که فكرهاي تيره‌وتار داشته‌باشي؟ از آن فكرهايي كه دست‌بردار نيستند و بايد درباره­‌شان با يك­‌نفر حرف بزني. كسي دوروبرت هست كه با او حرف بزني؟ هالينكا هيچ­كس را ندارد، در عوض مخفيگاه كوچكي در انبار پرورشگاه دارد. مخفيگاه تو كجاست؟ او شب­ها همۀ فكرهايش را در دفتر خاطراتش مي­‌نويسد. تو چطور؟ دفتر خاطرات داري؟ هالينكا براي رسيدن به آرزوهايش نقشه­ مي­‌كشد، مثل امشب كه نقشه مي­‌كشد تا هر طور شده قلكش را پر كند و برندۀ مسابقه شود. او فقط دو روز مهلت دارد تا سنگين­‌ترين قلك را به مدير پرورشگاهشان تحويل دهد و در عوض به آرزویش برسد، فقط دو روز…