مارگارت مید انسان‌شناس امریکایی، علاوه بر همۀ پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی ارزشمندی که در جزایر دورافتاده و قبیله‌های بدوی انجام داد، توانست نگاه جهان را به نقش‌های جنسیتی و محدودۀ فعالیت‌های اجتماعی زنان تغییر دهد و با وجود انتقادهای مختلف شالوده‌ای محکم برای زنان نسل‌های آینده که قصد دارند پی کار علمی بروند، پدید آورد. همچنین این سرگذشتنامۀ مصور اطلاعات بسیاری دربارۀ انسان‌شناسی و تحقیقات میدانی در اختیار می‌گذارد و تصاویری دیدنی از قبایل بدوی دارد.