نویسنده: پاتریک اوئورژدنیک

گروه سنی: بزرگسال

ناشر: ماهی

124صفحه

برخی از مورخان شروع قرن بیستم را سال ۱۹۱۴ هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی اول می­‌دانند. اگر جسد سربازان این جنگ را پشت سر هم در یک ردیف دراز به دراز می خواباندند، سربازان کشته شدۀ فرانسوی طولشان ۲۶۸۱ کیلومتر، کشته شده‌های انگلیسی ۱۵۴۷ کیلومتر و کشته شده‌های آلمانی ۳۰۱۰ کیلومتر می‌شد. در کل 15508 کیلومتر سرباز در سراسر جهان کشته شدند. امروز و در همین لحظه این صفِ طویل چند کیلومتر شده است؟