شش مرد دنیا را زیرپا می‌گذارند تا مگر در سرزمینی بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. آنها بالاخره به سرزمین دلخواه می‌رسند و با کار و زحمت بسیار روزبه‌روز ثروتمندتر و قدرتمندتر می‌شوند، اما ترس از دشمن به جانشان می‌افتد و تصمیم می‌گیرند که… تصاویر ساده، جذاب و خاص مک کی کتاب را به‌یادماندنی ساخته و داستان مثل آب روان، روشن و شفاف، حرف خود را با ما درمیان می‌گذارد؛ داستانی دربارۀ ترس و حرص، مدارا، صلح و ماجرای بشر بر کرۀ خاک.