خاله و شوهرخاله ­ى پراسپر و بو از آلمان به ايتاليا سفر مى ­كنند، چون معتقدند آن بچه­ها به ونيز گريخته ­اند تا كسى نتواند آن دو را پس از مرگ مادرشان از هم جدا كند. آنها از كارآگاه ويكتور می­خواهند تا رد بچه ها را در ونيز پيدا كند، اما چيزى كه آنها نمى ­دانند، اين است كه پراسپر و بو با دسته­اى دزد نوجوان و بى ­سرپرست همراه شده­ اند؛ بچه­ هايى كه هركدام سرنوشت عجيب خودشان را دارند.