مامان‌بزرگ دوست دارد درباره‌ی جادوگرها حرف بزند. جادوگرهای واقعی خطرناک‌ترین موجودات روی کره‌ی زمین هستند. آن‌ها بیش از همه از بچه‌ها بدشان می‌آید و برای سربه‌نیست کردن آن‌ها هر جادویی بلندند. نوه‌ی مامان‌بزرگ با دقت به داستان‌های او گوش می‌دهد تا اگر روزی با جادوگرها روبه‌رو شد از خودش دفاع کند … و اتفاقاٌ روزی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود.