هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد.

سنت فرانسیس
 • معرفی کتاب - کودک
  شش مرد دنیا را زیرپا می‌گذارند تا مگر در سرزمینی بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. آنها بالاخره به سرزمین...
 • معرفی کتاب - کودک
  این کتاب مصور که با کاغذهای گلاسه و رنگی چاپ شده، داستان پسری ست که پس از مرگ پدر حس تنهایی و خشم دارد و در...
 • کافه ناکجا
  نسترن موسویان تیرماه 1395 - بپر! - بپری؟!! از این ارتفاع؟ می‌دانی اگر حتی به زمین نخوری، شتاب حرکت چه بر سرت...
 • کافه ناکجا
  نسترن موسویان 8 خرداد 1395 - چه؟ اینجا را ترک کنم؟ به همین راحتی؟ این همه را بگذارم و بروم؟ - میدانی؟ ترک کردن...
امروز: س 03 05 96